Biudžetinė įstaiga, Mindaugo g. 8, LT- 03107 Vilnius, Tel. (8 5) 265 1137
El.p. lvat@archyvai.lt,faks. (8 5) 265 2314, kodas Juridinių asmenų registre 188697087
Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45.
Papildomai asmenų prašymai priimami pirmadieniais ir antradieniais iki 18 val.

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Patikrinimų kontrolinis klausimynas

ATMINTINĖ LICENCIJŲ TURĖTOJAMS. KĄ REIKIA ŽINOTI APIE PLANINIUS PATIKRINIMUS

 

Licencijų turėtojų planinių patikrinimų pagrindas – Licencijų turėtojų planinių patikrinimų planas, kasmet ne vėliau kaip iki einamųjų metų sausio 31 d. patvirtinamas Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu.

Patikrinimų dažnumas – ne rečiau kaip kartą per 3 metus arba gavus licencijos turėtojo prašymą atlikti patikrinimą.

Kaip sužinoti apie planuojamus patikrinimus? Patvirtintas patikrinimų planas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas skelbiamas Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos interneto svetainėje, o į planą įtraukti licencijų turėtojai informuojami individualiai, taip pat papildomai įspėjami ne vėliau kaip 10 darbo dienų prieš planuojamą patikrinimą.

Kas gali atlikti patikrinimus? Lietuvos vyriausiasis archyvaras, jo įgalioti Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos darbuotojai ar Lietuvos vyriausiojo archyvaro pavedimu – valstybės archyvai.

Kas tikrinama? Dokumentų saugojimo sąlygos.

Kur tikrinama? Dokumentų saugyklose, kurių duomenys nurodyti licencijoje.

Kokiais kriterijais vadovaujamasi tikrinant? Vadovaujamais Licencijuojamos dokumentų saugojimo paslaugos teikimo sąlygų laikymosi kontroliniu klausimynu.

Kokius dokumentus privalo pateikti tikrinamas ūkio subjektas? Su saugojimo paslaugos teikimo sąlygų laikymosi priežiūra susijusius duomenis ir dokumentus, taip pat juridinio asmens darbuotojo, atsakingo už licencijuojamą dokumentų saugojimo paslaugą, reikalaujamą darbo stažą patvirtinančius dokumentus.

Kaip įforminami patikrinimo rezultatai? Sudaromas Licencijuojamos dokumentų saugojimo paslaugos teikimo sąlygų laikymosi patikrinimo aktas ir licencijų turėtojai apie patikrinimo rezultatus informuojami paštu arba elektroniniu būdu.

Jei ūkio subjektas nenori sutikti su patikrinimo rezultatais? Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo patikrinimo rezultatų gavimo dienos raštu arba per Integralią administracinių paslaugų sistemą turi pateikti pastabas ar paaiškinimus dėl patikrinimo rezultatuose nurodytų duomenų.

 

LICENCIJUOJAMOS DOKUMENTŲ SAUGOJIMO PASLAUGOS TEIKIMO SĄLYGŲ LAIKYMOSI KONTROLINIS KLAUSIMYNAS

 

Eil. Nr.

Klausimas

Taip

Ne

Pastabos

 

Popierinių dokumentų saugykla

 

 

 

1.

Ar saugyklos įrengtos specialiai archyvui pastatytuose pastatuose arba dokumentams saugoti pritaikytose patalpose?

[]

[]

 

2.

Ar saugyklų aukštis yra ne mažesnis kaip 250 cm?

[]

[]

 

3.

Ar saugyklos apsaugotos nuo tiesioginės dienos šviesos?

[]

[]

 

4.

Ar saugyklos apsaugotos nuo įsilaužimo?

[]

[]

 

5.

Ar laikomasi reikalavimo, kad saugyklose neturi būti dujotiekio, vandentiekio, lietaus kanalizacijos vamzdynų, elektros tranzitinių kabelių?

[]

[]

 

6.

Ar ant saugyklos grindų ar sienų liuminescenciniais dažais pažymėta evakuacijos kryptis?

[]

[]

 

7.

Ar saugykloms apšviesti naudojami tinkamo tipo šviestuvai? (liuminescenciniai arba kaitriniai šviestuvai, turintys difuzorius ir šilumos sugeriamuosius filtrus)

[]

[]

 

8.

Ar atstumas tarp šviestuvo ir stelažo viršutinės lentynos yra ne mažesnis kaip 15 cm?

[]

[]

 

9.

Ar laikomasi reikalavimo, kad saugyklose neturi būti įrengtos darbo vietos?

[]

[]

 

11.

Ar stacionarieji stelažai išdėstyti paliekant ne siauresnį kaip 120 cm pagrindinį taką ir ne mažesnę kaip 80 cm pločio praeigą tarp stelažų eilių?

[]

[]

 

12.

Ar mobilieji stelažai išdėstyti paliekant ne siauresnį kaip 120 cm pagrindinį taką?

[]

[]

 

13.

Ar stelažų viršutinės lentynos yra uždengtos?

[]

[]

 

14.

Ar atstumas nuo grindų iki apatinės stelažo lentynos yra ne mažesnis kaip 15 cm?

[]

[]

 

15.

Ar saugyklose yra temperatūros ir drėgmės matavimo prietaisai?

[]

[]

 

16.

Ar saugyklų mikroklimato parametrai matuojami ir fiksuojami ne rečiau kaip kas antrą darbo dieną?

[]

[]

Tikrinimo metu pateikiami dokumentai

17.

Ar dokumentai saugomi apsauginiuose dėkluose, dėžutėse ir kt.

[]

[]

 

18.

Ar laikomasi reikalavimo saugyklose dokumentų nelaikyti ant grindų, palangių?

[]

[]

 

19.

Ar laikomasi reikalavimo saugyklose nelaikyti pašalinių daiktų?

[]

[]

 

 

Elektroninių dokumentų saugykla⃰

 

 

 

20.

Ar tarnybinių stočių patalpoje įrengta tikslios kontrolės oro kondicionavimo sistema (ne mažiau kaip du kondicionieriai, veikiantys pakopiniu rotacijos principu)?

[]

[]

 

21.

Ar tarnybinių stočių patalpoje įrengta pakankamo pajėgumo stacionarioji gaisrų gesinimo sistema ir dūmų šalinimo sistema?

[]

[]

 

22.

Ar įrengtas pakankamo galingumo elektros įvadas bei įranga, užtikrinanti nepertraukiamą elektros tiekimą tarnybinėms stotims (pvz., nepertraukiamo maitinimo šaltiniai; keli nepriklausomi elektros įvadai; elektros generatorius)?

[]

[]

 

23.

Ar tarnybinėms stotims įrengta pakankama telekomunikacinių ryšių įvado greitaveika?

[]

[]

 

24.

Ar įrengta fizinės prieigos kontrolės sistema, kuri užtikrintų, kad į tarnybinių stočių patalpas pakliūtų tik autorizuotas personalas ir išsaugotų informaciją apie į patalpas patekusius asmenis?

[]

[]

 

25.

Ar laikomasi reikalavimo, kad tarnybinių stočių patalpose neturi būti dujotiekio, vandentiekio, lietaus kanalizacijos vamzdynų, elektros tranzitinių kabelių?

[]

[]

 

26.

Ar daromos atsarginės elektroninių dokumentų saugyklos duomenų kopijos?

[]

[]

 

27.

Ar duomenų kopijų saugojimo laikmenos ir įrenginiai tikrinami ne rečiau kaip kartą per dvejus metus patikrinimo rezultatus fiksuojant pažymoje (apibūdinant esamą padėtį, aptiktas klaidas ir priemones, kurių imtasi klaidoms ar gedimams pašalinti)?

[]

[]

 

28.

Ar bent kartą per dvejus metus tikrinamos ir, jei reikia, atnaujinamos programinės priemonės, galinčios pateikti saugomų formatų elektroninių dokumentų turinį?

[]

[]

 

29.

Ar yra tinkamai išsaugomi elektroninių dokumentų pažangiojo elektroninio parašo, kvalifikuoto elektroninio parašo ar kvalifikuoto elektroninio spaudo galiojimo įrodymai, kaip numatyta Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių 52 punkte?

[]

[]

 

 

Pastaba. Kontroliniai klausimai parengti vadovaujantis Dokumentų saugojimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-157 „Dėl Dokumentų saugojimo taisyklių patvirtinimo“, ir Elektroninių dokumentų valdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-158 „Dėl Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių patvirtinimo“.

 

Kai tikrinamas licencijos turėtojas elektroninių dokumentų saugojimui naudojasi trečiosios šalies teikiamomis elektroninių dokumentų prieglobos paslaugomis, klausimyno 20-25 klausimuose nurodytų reikalavimų patikrinimas nuvykus į vietą nėra atliekamas, tačiau licencijos turėtojas turi pateikti įrodymus (dokumentus), patvirtinančius, kad elektroninių dokumentų prieglobos paslaugų teikėjas, kurio infrastruktūroje fiziškai yra saugomi elektroniniai dokumentai, atitinka šiuos reikalavimus.

 

Tikrinamų ūkio subjektų teisės ir pareigos

 

Informaciją atnaujino: Andrius Zilnys, Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-20 16:39