Vilniaus g. 160, 76298 Šiauliai, tel. 8 683 82 055,
el. p. siauliai@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 290765660
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT507300010002409606

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Informacijos apie archyvo veiklą ir saugomus dokumentus teikimas

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS „INFORMACIJOS APIE ARCHYVO VEIKLĄ IR SAUGOMUS DOKUMENTUS TEIKIMAS“ TEIKIMO APRAŠYMAS

 

Patvirtinta 2019-11-22 Nr. VB-159 (1.14)

Paslaugos pavadinimas

Informacijos apie archyvo veiklą ir saugomus dokumentus teikimas

Paslaugos kodas

PAS2916

Paslaugos versija

9

Paslaugos teikimo periodas

Nuo 2019-01-01

Paslaugos gavėjai

Fiziniai ir juridiniai asmenys ne verslo tikslais

Paslaugos tipas

Ne elektroniniu būdu teikiama paslauga

Paslaugos aprašymas

Paslaugos gavėjams suteikiama galimybė gauti informaciją apie valstybės archyvų, kitų institucijų, įstaigų ir įmonių saugomus dokumentus ir informaciją apie Šiaulių regioninio valstybės archyvo (toliau – Archyvas) veiklą. Prašymai (žodžiu arba raštu) suteikti informaciją apie archyvo veiklą bei saugomus dokumentus pateikiami tiesiogiai, telefonu, faksimiliniu ryšiu, paštu ar elektroninėmis priemonėmis:

1. Integralia administracinių paslaugų sistema.

2. E. pristatymo sistema.

3. Archyvo elektroninio pašto adresais siauliai@archyvai.lt, panevezys@archyvai.lt.

Informacija pateikiama tokiu būdu, kokiu paslaugos gavėjas buvo pateikęs prašymą, ar kitu jo pageidaujamu būdu.

Paslaugos rezultatas

Suteikta informacija apie Archyvo veiklą ir saugomus dokumentus

Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą

˗ Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas;

˗ Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;

˗ Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

˗ Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;

˗ Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.

Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenys

1. Šiaulių regioninio valstybės archyvo vyriausioji fondų saugotoja Regina Jarockienė, tel. (8 41) 524 505, el. p. regina.jarockienė@archyvai.lt;

2. Šiaulių regioninio valstybės archyvo vyriausioji specialistė Stasė Barančiukaitė, tel. (8 41) 524 505; el. p. stase.baranciukaite@archyvai.lt;

3. Šiaulių regioninio valstybės archyvo vyriausioji specialistė Irena Šliauterytė-Kramenkienė, tel. (8 41) 524 505, el. p. irena.sliauteryte@archyvai.lt;

4. Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialo vyriausioji specialistė Dalia Žaleduonienė, tel. (8 45)   583 158, el. p. dalia.zaleduoniene@archyvai.lt.

Paslaugos vadovas

1. Šiaulių regioninio valstybės archyvo direktorius Armantas Mockevičius, tel. (8 41) 524 504, el. p. armantas.mockevicius@archyvai.lt;

2. Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialo vedėjas Leonas Kaziukonis, tel. (8 45) 461 537, el. p. leonas.kaziukonis@archyvai.lt (Panevėžio filiale).

Paslaugos grupės ir pogrupiai

- asmenų priėmimas ir aptarnavimas;

- kitos paslaugos.

Gyvenimo atvejai

- norint gauti pažymą;

- kita.

Paslauga mokama

Ne

Paslaugos inicijavimo forma

Paslaugos gavėjas pateikia laisvos formos prašymą žodžiu, raštu, el. paštu ar per Integralią administracinių paslaugų sistemą, E. pristatymo sistemą.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo turi pateikti laisvos formos pasirašytą prašymą, nurodant savo vardą(-us), pavardę(-es), gyvenamąją vietą (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimą, kodą, buveinės adresą (jeigu kreipiasi juridinis asmuo), kontaktinius duomenis bei kuo tikslesnę informaciją jį dominančiu klausimu.

Paslaugos teikimo proceso aprašymas ir schema (priedas)

1. Paslaugos gavėjas pateikia laisvos formos prašymą žodžiu (telefonu ar tiesiogiai paslaugos gavėjui atvykus į Archyvą), raštu (tiesiogiai paslaugos gavėjui Atvykus į Archyvą, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį), elektroniniu būdu Archyvo elektroninio pašto adresais siauliai@archyvai.lt, panevezys@archyvai.lt, Integralioje administracinių paslaugų sistemoje, per E. pristatymo sistemą;

2. Paslaugos teikėjas žodžiu gavęs paslaugos gavėjo prašymą atlieka duomenų paiešką Archyvo duomenų bazėse ar informacinėse sistemose ir informaciją paslaugos gavėjui suteikia iš karto, jeigu klausimo pobūdis nereikalauja išsamesnio nagrinėjimo;

3. Paslaugos teikėjas raštu gavęs paslaugos gavėjo prašymą atlieka duomenų paiešką ir parengia atsakymą.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Paslauga suteikiama iš karto, jei klausimas pateikiamas žodžiu ir klausimo pobūdis nereikalauja išsamesnio nagrinėjimo arba per 20 darbo dienų, jei klausimas pateikiamas raštu ir klausimo pobūdis reikalauja išsamesnio nagrinėjimo.

 


Informaciją atnaujino: Armantas Mockevičius, Šiaulių regioninis valstybės archyvas
Informacija atnaujinta: 2019-11-22 15:27