Vilniaus g. 160, 76298 Šiauliai, tel. 8 683 82 055,
el. p. siauliai@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 290765660
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT507300010002409606

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Šiaulių regioninio valstybės archyvo kuruojamų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių atsakingų asmenų konsultavimas dokumentų valdymo ir naudojimo klausimais

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS „ŠIAULIŲ REGIONINIO VALSTYBĖS ARCHYVO KURUOJAMŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ĮMONIŲ ATSAKINGŲ ASMENŲ KONSULTAVIMAS DOKUMENTŲ VALDYMO IR NAUDOJIMO KLAUSIMAIS“ APRAŠYMAS

 

Patvirtinta 2019-11-22 Nr. VB-161 (1.14 E)

Paslaugos pavadinimas

Šiaulių regioninio valstybės archyvo kuruojamų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių atsakingų asmenų konsultavimas dokumentų valdymo ir naudojimo klausimais

Paslaugos kodas

PAS35694

Paslaugos versija

3

Paslaugos teikimo periodas

Nuo 2019-01-01

Paslaugos gavėjai

Juridiniai asmenys ne verslo tikslais

Paslaugos tipas

Ne elektroniniu būdu teikiama paslauga

Paslaugos aprašymas

Asmenys konsultuojami Šiaulių regioninio valstybės archyvo (toliau - Archyvas) kompetencijos klausimais žodžiu (telefonu ar tiesiogiai atvykus į Archyvą), raštu (atsiuntus paklausimus paštu ar per pasiuntinį), elektroniniu paštu. Informacija teikiama Nacionalinio dokumentų fondo administravimo, dokumentų valdymo ir naudojimo srities reglamentavimo klausimais:

1. Dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos ir saugojimo;

2. Oficialiųjų elektroninių dokumentų valdymo reglamentavimo;

3. Dokumentų saugojimo terminų nustatymo, terminų rodyklių taikymo;

4. Dokumentų vertės ekspertizės atlikimo;

5. Likviduojamų / reorganizuojamų juridinių asmenų veiklos dokumentų perdavimo toliau saugoti;

6. Valstybės perduotos ir savivaldybėms priskirtos archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijos;

7. Elektroninio archyvo informacinės sistemos naudojimo.

Paslaugos rezultatas

Suteikta konsultacija

Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą

- Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas;

- Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;

- Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;

- Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.

Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenys

1. Šiaulių regioninio valstybės archyvo vyriausiasis patarėjas Virginijus Nekrašas, tel. (8 41) 524 503, mob. tel. +370 618 24 562, el. p. virginijus.nekrasas@archyvai.lt.

2. Šiaulių regioninio valstybės archyvo vyriausioji specialistė Ausma Beinoravičienė, tel. (8 41) 524 502, el. p. ausma.beinoraviciene@archyvai.lt.

3. Šiaulių regioninio valstybės archyvo vyriausioji specialistė Irena Šliauterytė-Kramenkienė, tel. (8 41) 524 505, el. p. irena.sliauteryte@archyvai.lt.

4. Šiaulių regioninio valstybės archyvo vyriausioji specialistė Živilė Gabriūnienė, tel.: (8 41) 526 392, el. p. zivile.gabriuniene@archyvai.lt.

5. Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialo vyriausioji specialistė Ramutė Kavaliauskaitė, tel.: (8 45) 445 732, el. p. ramute.kavaliauskaite@archyvai.lt.

6. Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialo vyriausioji specialistė Dalia Miliukaitė, tel. (8 45) 464 973, el. p. dalia.miliukaite@archyvai.lt.

Paslaugos grupės ir pogrupiai

Kitos paslaugos

Gyvenimo atvejai

Kita

Paslauga mokama

Ne

Paslaugos inicijavimo forma

Paslaugos gavėjas kreipiasi į paslaugos teikėją žodžiu, raštu ar el. paštu dėl konsultacijos suteikimo dokumentų valdymo ir/ar naudojimo klausimais. Prašymas nepildomas.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo turi nurodyti atstovaujamos įstaigos pavadinimą, pareigų pavadinimą, vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis, jei klausimo pobūdis reikalauja išsamesnio nagrinėjimo. Jokių papildomų dokumentų pateikti nereikalaujama.

Paslaugos teikimo proceso aprašymas

1. Archyvo kuruojamos valstybės ar savivaldybės institucijos, įstaigos ar įmonės atsakingas už dokumentų valdymą ar naudojimą asmuo kreipiasi žodžiu arba raštu į administracinę paslaugą teikiantį Archyvo valstybės tarnautoją;

2. Administracinę paslaugą teikiantis Archyvo valstybės tarnautojas suteikia konsultaciją dokumentų valdymo ir naudojimo klausimais.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Paslauga suteikiama iš karto, jei klausimo pobūdis nereikalauja išsamesnio nagrinėjimo arba per 20 darbo dienų, jei klausimo pobūdis reikalauja išsamesnio nagrinėjimo.

 

 


Informaciją atnaujino: Armantas Mockevičius, Šiaulių regioninis valstybės archyvas
Informacija atnaujinta: 2019-11-22 15:28