Biudžetinė įstaiga, Mindaugo g. 8, LT- 03107 Vilnius, Tel. (8 5) 265 1137
El.p. lvat@archyvai.lt,faks. (8 5) 265 2314, kodas Juridinių asmenų registre 188697087
Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45.
Papildomai asmenų prašymai priimami pirmadieniais ir antradieniais iki 18 val.

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Komisijos ir darbo grupės

Darbo grupė elektroninio dokumento specifikacijų ADOC-V2.0 ir PDF-LT-V1.0 naujų versijų projektams parengti

 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba inicijavo elektroninio dokumento specifikacijų ADOC-V2.0 ir PDF-LT-V1.0 naujų versijų projektų rengimą. Tai sietina su Europos telekomunikacijų standartizacijos instituto (ETSI) jau atnaujintais standartais, kuriuos minėtosios specifikacijos turi atitikti. Specifikacijų ADOC-V2.0 ir PDF-LT-V1.0 pakeitimai turės poveikį ir oficialiųjų elektroninių dokumentų, rengiamų pagal šias specifikacijas, techninėms priemonėms, todėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba siekė, kad rengiant specifikacijų naujų versijų projektus dalyvautų suinteresuotų viešojo sektoriaus institucijų, nevalstybinių organizacijų ar kitų organizacijų atstovai. Suinteresuotų įstaigų ir organizacijų atstovai dalyvaus Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2016 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. (1.3 E)VE-81 „Dėl darbo grupės sudarymo“ sudarytos darbo grupės veikloje. Minėtų specifikacijų naujų versijų projektus numatoma parengti iki 2016-11-07.

 

Elektroninių dokumentų valdymo komisija

 

Komisijai pavesta spręsti elektroninių dokumentų valdymo ir naudojimo problemas, dalyvauti rengiant elektroninių dokumentų specifikacijas, vertinti pateiktų derinti specifikacijų projektus, teikti siūlymus dėl Tarptautinės standartų organizacijos ar kitų institucijų priimtų elektroninių dokumentų valdymo ir naudojimo srities tarptautinių standartų taikymo.

Komisijos sudėtyje esantys Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos atstovai:

  • Daiva Lukšaitė, Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyriaus vedėja — komisijos pirmininkė;
  • Irma Dagė, Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyriaus vyriausioji specialistė.

Sudaryta komisija, Komisijos darbo reglamentas

2012 m. liepos 19 d. posėdžio protokolas.

2013 m. sausio 31 d. posėdžio protokolas.

2014 m. vasario 6 d. posėdžio protokolas.

2014 m. spalio 2 d. posėdžio protokolas.

2015 m. spalio 2 d. posėdžio protokolas.

2016 m. kovo 10 d. posėdžio protokolas.

2016 m. gruodžio 13 d. posėdžio protokolas.

 

 

Darbo grupė  Lietuvos Respublikos teismų  (išskyrus Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą) raštvedybos ir archyvų tvarkymo taisyklių pakeitimams parengti. 

 

Darbo grupės sudėtyje esantys Lietuvos archyvų sistemos atstovai:

  • Valerija Jusevičiūtė, Lietuvos valstybės centrinio archyvo direktoriaus pavaduotoja;
  • Andrius Zilnys, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos Dokumentų ir archyvų skyriaus vyriausiasis specialistas.

Darbo grupė sudaryta Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2011 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 6P-83-(1.1)

 

Kultūros vertybių išsaugojimo technikos komitetas

 

Technikos komiteto veiklos sritis - su kilnojamosiomis ir nekilnojamosiomis kultūros vertybėmis ir jų konservavimu bei restauracija susijusios terminijos, tyrimo ir analizės metodų, taikomų vertinant kultūros vertybių charakteristikas bei jų būklę pagal išorės ir vidaus aplinkos parametrus, pakavimo ir gabenimo metodų, aplinkos sąlygų, apsaugančių nuo savaiminio vertybių gedimo, standartizavimas. Taip pat komitetas bendradarbiauja su Europos standartizacijos komiteto technikos komitetu, teikdamas pastabas ir Lietuvos nuomonę dėl rengiamų Europos standartų ir kitų leidinių projektų viešosios apklausos ir oficialaus balsavimo metu.

Komiteto sudėtyje esantys Lietuvos valstybinės  archyvų sistemos atstovai:

  • Loreta Čaplinskienė, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos Dokumentų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė;

  • Virginija Čijunskienė, Lietuvos valstybės istorijos archyvo direktorė;

  • Danguolė Šlaustienė, Lietuvos centrinio valstybės archyvo Dokumentų restauravimo skyriaus vedėja.

Komitetas sudarytas Lietuvos standartizacijos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2010 m.

 

_ _ _

Informaciją atnaujino: Andrius Zilnys, Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyrius
Informacija atnaujinta: 2019-07-12 15:11