J. Basanavičiaus g. 114, 28214 Utena, tel. (8 389) 61 896, faks. (8 389) 61 896,
el. p. utena@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 304440391

 

Veiklos užduotys

2017 METŲ UŽDUOTYS:

 

 

1.      Per einamuosius metus parengti filialo planavimo ir atskaitomybės dokumentus.
2.      Koordinuoti filialo 2017 metų veiklos plano įgyvendinimą.
3.      Per einamuosius metus populiarinti archyvo saugomus dokumentus, naudojant įvairius sklaidos būdus ir galimybes.
4.      Koordinuoti Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. ĮV-500 „Dėl kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių muziejuose, bibliotekose, archyvuose ir kulto pastatuose, apsaugos ir evakavimo instrukcijos patvirtinimo“ 6.6 punkto įgyvendinimą (Kultūros vertybių paženklinimas Konvencijoje numatytu skiriamuoju simboliu).
5.      Per einamuosius metus užtikrinti susirašinėjimą elektroniniais dokumentais su juridiniais ir fiziniais asmenimis.
6.      Gerinti dokumentų saugojimo sąlygas Vilniaus regioninio valstybės archyvo Utenos filiale.

 

 

---

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2017-02-13 13:02