Biudžetinė įstaiga, O. Milašiaus g. 23, 10102 Vilnius, tel. 8 658 89 470,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 193171427,
AB „Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT857300010002462326

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

2006 metai

Pateikiame naujus fondų dokumentus, 2006 m. priimtus iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, taip pat dokumentus, kuriuos Archyvas buvo priėmęs nesutvarkytus ir 2006 m. juos sutvarkė bei parengė paieškos priemones.

 

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Dokumentų chronologinės ribos

Dokumentų kiekis

(apsk. vnt.)

Dokumentų apibūdinimas

548

Šalčininkų rajono liaudies teismas

1951–1991 m.

338

Baudžiamosios ir civilinės bylos, baudžiamųjų bylų nuosprendžiai ir nutartys, civilinių bylų sprendimai ir nutartys, baudžiamųjų ir civilinių bylų apskaitos statistinės kortelės, baudžiamųjų ir civilinių bylų abėcėlinės rodyklės*.

870

Vilniaus rajono Paberžės apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

1986–1989 m.

2

Ūkinės knygos*.

980

Vilniaus miesto darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Žemės ūkio skyrius

1946–1956 m.

23

Skyriaus darbo planai, pažymos apie miesto žemės ūkio vystymą, darbuotojų sąrašai, Vilniaus rajono priemiestinių zonų sodų planai, skyriaus pažymos apie jam priklausančių kolūkių gamybinius rodiklius, miesto apželdinimo planai ir žinios apie jų vykdymą, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai.

983

Vilniaus miesto darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Komunalinio ūkio skyrius

1943–1947 m.

66

Komunalinio ūkio liaudies komisariato įsakymai, vykdomojo komiteto nutarimai, sprendimai, potvarkiai skyriaus veiklos klausimais, gamybinių pasitarimų protokolai, skyriaus veiklos planai ir ataskaitos, darbuotojų sąrašai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, pirčių-skalbyklų, laidotuvių kontoros darbo patikrinimo aktai, aktai apie vokiečių okupacijos metais padarytus nuostolius.

1035

Respublikinis žemėtvarkos projektavimo institutas

1976–1987 m.

3304

1963 m. koordinačių sistemos 1976–1982 m. nedešifruoti fotoplanai ir 1978–1989 m. dešifruoti fotoplanai (fotoplanšetai).

1047

Projektavimo institutas „Lietuvos statybos projektas“

1971–1994 m.

306

Valstybinio statybos reikalų komiteto nutarimai, potvarkiai ir įsakymai instituto veiklos klausimais, instituto įsakymai ir nurodymai veiklos klausimais, techninės tarybos, architektūrinės tarybos, technologinės tarybos, stebėtojų tarybos bei direktorių valdybos posėdžių protokolai, metų planai ir ataskaitos, metų techninės veiklos ataskaitos, naujos technikos įdiegimo planai ir jų įvykdymo ataskaitos, etatų sąrašai, kolektyvinė sutartis, profsąjungos komiteto veiklos dokumentai, bylų nomenklatūros.

1150

Vilniaus medicinos mokykla

1957–1991 m.

370

Mokyklos įsakymai veiklos klausimais, direkcinių pasitarimų protokolai, pedagogų tarybos, metodinės tarybos, metodinių komisijų posėdžių protokolai, mokyklos mokomojo-auklėjamojo darbo metiniai planai, statistinės ataskaitos.

1151

Vilniaus pedagoginė mokykla

1944–1991 m.

320

Mokyklos įsakymai veiklos klausimais, pedagogų tarybos posėdžių protokolai, direkcinių pasitarimų protokolai, metodinės tarybos posėdžių protokolai, jaunųjų specialistų paskirstymo planai, etatų sąrašai, metų sąmatos.

1152

Vilniaus miesto darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyrius

1952–1963 m.

38

Skyriaus statistinės ataskaitos apie pensininkų skaičių, jų įdarbinimą ir neįgalumo nustatymą, paskirtų pensijų sumos, statistinės ataskaitos apie pašalpų suteikimą vienišoms ir daugiavaikėms motinoms, metų balansai, metų išlaidų sąmatos ir etatų sąrašai.

1153

Vilniaus miesto darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Darbo jėgos apskaitos ir paskirstymo biuras

1944–1946 m.

21

Vilniaus miesto gyventojų sąrašai, žinios apie Vilniaus įmonių ir organizacijų darbuotojų skaičių ir poreikį,   komiteto žinioje esančių įstaigų ir įmonių sąrašai, Vilniaus miesto įmonių ir organizacijų sąrašai, demobilizuotų karių, gyvenančių Vilniaus mieste, sąrašai, biuro darbuotojų sąrašai.

1154

Vilniaus miesto darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Materialinio-techninio aprūpinimo kontora

1944–1948 m.

3

Kontoros metų sąmatos, balansai ir etatų sąrašai.

1155

Vilniaus miesto 3-ioji klinikinė ligoninė

1946–1989 m.

491

Vyr. gydytojo įsakymai veiklos organizavimo klausimais, medicinos darbuotojų ataskaitinės-rinkiminės konferencijos protokolas, medicinos seserų konferencijų protokolai ir metiniai darbo planai, metų statistinės ataskaitos, pajamų-išlaidų sąmatos, metų balansas, ligoninės darbo konjunktūrinės apžvalgos, profsąjungos komiteto veiklos dokumentai.

2248

Elektrografijos institutas „Elmatronas“

2005–2006 m.

2

2004−2005 m. finansinės atskaitomybės dokumentai, 2006 m. likvidacinis balansas.

2249

Vilniaus miesto privatizavimo komisija

1991–1995 m.

281

Komisijos posėdžių protokolai, prekybos ir paslaugų, vietinio ūkio, sveikatos apsaugos ir kultūros objektų, periodinių leidinių redakcijų ir leidyklų parduotų akcijų pasirašymo bylos*.

2250

Vilniaus apskrities archyvas

1996–2005 m.

224

Direktoriaus įsakymai veiklos organizavimo klausimais, archyvo metų veiklos planai, susirašinėjimo veiklos organizavimo ir kitais klausimais dokumentai, metų veiklos ataskaitos, archyvo veiklos patikrinimo pažymos, vykdytų programų metų išlaidų sąmatos ir Dokumentų ekspertų komisijos posėdžių protokolai, dokumentus valstybės archyvui perduodančių įstaigų dokumentų valdymo patikrinimo pažymos ir kt.

761

Vilniaus miesto liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

1940–1954 m.

2690

Vilniaus miesto pastatų nacionalizavimo bylos*.

  

* Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas įstatymų numatyta tvarka.

 

_ _ _

Informaciją atnaujino: Darius Bujokas,
Informacija atnaujinta: 2021-11-17 11:44