Biudžetinė įstaiga, O. Milašiaus g. 23, 10102 Vilnius, tel. 8 658 89 470,
el. p. vilnius@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 193171427,
AB „Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT857300010002462326

 

2021 metai

Pateikiame naujus fondų dokumentus, 2021 metais priimtus iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių.

 

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Dokumentų chronologinės ribos

Dokumentų kiekis

(apsk. vnt.)

Dokumentų apibūdinimas

2291

Vilniaus rajono savivaldybės administracija  1991–2015 m. 308 Avižienių ir Lavoriškių seniūnijų seniūno įsakymai veiklos klausimais, notariškai patvirtinti dokumentai⃰, notariniai registrai⃰, seniūnaičių rinkimų protokolai, ūkių abėcėliniai sąrašai⃰ ir ūkinės knygos⃰.  

2294

Vilniaus etninės kultūros centras 2005–2016 m. 72 Centro veiklos planas ir ataskaitos, direktoriaus įsakymai veiklos organizavimo klausimais bei jų registrai, projektų paraiškos dėl renginių organizavimo, Vilniaus miesto savivaldybės mero potvarkiai, administracijos direktoriaus įsakymai (kopijos) ir kt. 

2303

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2005–2016 m. 676 Teismo pirmininko įsakymai veiklos klausimais, auditų patikrinimo dokumentai, teismo veiklos apžvalga, administracinio proceso bylos, administracinių bylų sprendimai, nutartys.⃰

2368

Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija 1994–2015 m. 209 Mokyklos veiklos ir personalo⃰ įsakymai veiklos klausimais, pedagogų tarybos posėdžių protokolai, direkcinių pasitarimų protokolai, bendradarbiavimo su visuomenine organizacija „Chabbat Lubavitch“ dokumentai, tėvų komiteto posėdžių protokolai, vidurinio mokslo baigiamųjų egzaminų posėdžių protokolai, mokinių abėcėlinis žurnalas⃰ ir kt. 

 

* yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas įstatymų numatyta tvarka.

 

Informaciją atnaujino: Justinas Žakauskas,
Informacija atnaujinta: 2021-03-29 10:28