Biudžetinė įstaiga, O. Milašiaus g. 23, 10102 Vilnius, tel. 8 658 89 470,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 193171427,
AB „Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT857300010002462326

 

Prašymų formos

Asmenų prašymai išduoti dokumentus, patvirtinančius juridinius faktus, pateikiami raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į archyvą, atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar įgaliotą atstovą), elektroniniu būdu Integralioje administracinių paslaugų sistemoje, Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje, per E. pristatymo sistemą arba archyvo elektroninio pašto adresais [email protected] , [email protected].

Privati informacija teikiama tik asmeniui patvirtinus savo tapatybę. Kai toks prašymas siunčiamas paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu paštu, prie jo turi būti pridėta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Jeigu dėl tokios informacijos kreipiasi pareiškėjo atstovas, jis papildomai pateikia asmens tapatybę ir atstovavimą liudijančius dokumentus.

Valstybės archyve saugomų dokumentų paieškos mokamos paslaugos nustatytos Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2022 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. ĮV-605 „Dėl valstybės archyvų mokamų paslaugų sąrašo ir valstybės archyvų mokamų paslaugų įkainių apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Paslaugų įkainiai nustatyti Valstybės archyvų mokamų paslaugų įkainių sąraše ir valstybės archyvų mokamų paslaugų teikimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2022 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. VE-30. Atsiskaityti už paslaugas galima pavedimu arba grynaisiais pinigais atvykus į archyvą (Utenos filiale – tik pavedimu). Vilniaus regioninio valstybės archyvo duomenis ir banko sąskaitos numerį rasite čia. Archyvui siunčiamas ar tiesiogiai pateikiamas pasirašytas prašymas ir pavedimo kopija. Daugiau informacijos galite rasti administracinės paslaugos aprašyme.

 

Vilniaus regioninio valstybės archyvo prašymų formos

 

Prašymas išduoti darbo stažą ir kitus su darbo santykiais susijusius faktus patvirtinančius dokumentus

(iš archyvui perduotų kolūkių ir kai kurių kitų įstaigų dokumentų).

WORD

PDF

Prašymas išduoti asmens šeimos sudėtį ir gyvenamąją vietą patvirtinančius dokumentus
(iš archyvui perduotų 1944-1990 metų ūkinių knygų. Kai kurių vietovių perduota iki 2008 metų).

WORD

PDF

Prašymas išduoti asmens atžvilgiu teisminės institucijos priimtą sprendimą (dėl santuokos nutraukimo, turto padalijimo, alimentų priteisimo ir kt.) patvirtinančius dokumentus 

WORD

PDF

Prašymas išduoti asmens sandorį (dovanojimo, perleidimo, mainų, įkeitimo, pirkimo-pardavimo, privatizavimo ir kt.) patvirtinančius dokumentus 

WORD

PDF

Prašymas išduoti testamento patvirtintą kopiją

WORD

PDF

Prašymas išduoti pažymą, kad testamentas nebuvo panaikintas

WORD

PDF

Prašymas išduoti paveldėjimo bylos sudarymą (nesudarymą) patvirtinančius dokumentus

WORD

PDF

Prašymas išduoti paveldėjimo (nuosavybės) teisės liudijimo patvirtintą kopiją

WORD

PDF

Prašymas išduoti asmens turėtą turtą patvirtinančius dokumentus

WORD

PDF

Prašymas išduoti sprendimo (dėl garažų statybos, buto skyrimo, pastatų teisinės registracijos, žemės sklypo skyrimo ir kt.) patvirtintą kopiją

WORD

PDF

Laisvos formos prašymas

WORD

PDF

 

Valstybės archyvuose saugomus dokumentų fondus galima rasti čia.

_ _ _

Informaciją atnaujino: Virgilijus Morosas,
Informacija atnaujinta: 2022-07-13 00:19