Biudžetinė įstaiga, O. Milašiaus g. 23, 10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7856,
el. p. vilnius@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 193171427,
AB „Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT857300010002462326

 

Kontaktai

 Vilniaus regioninis valstybės archyvas

Tel. (8 5) 247 7856

El. paštas vilnius@archyvai.lt

  

Pareigos

Vardas, pavardė, el. paštas

Telefono Nr.

Direktorius

Virgilijus Morosas

v.morosas@archyvai.lt

(8 5) 247 7855

Vyriausiasis patarėjas

Romas Raginskas

r.raginskas@archyvai.lt

8 640 40774

Vyriausioji

specialistė

Irena Krejerienė

i.krejeriene@archyvai.lt

(8 5) 273 7650

Vyriausioji specialistė

Jūratė Petrauskienė *

j.petrauskiene@archyvai.lt

(8 5) 247 7856

* Teikia informaciją asmenims apie archyvo teikiamas paslaugas, archyve saugomus dokumentus, priima archyvo interesantus, jų prašymus dėl reikalingų dokumentų paieškos.

Dokumentų valdymo priežiūros skyrius

Skyriaus vedėja

Neli Rambynienė

n.rambyniene@archyvai.lt

(8 5) 247 7857

8 667 49493

Vyriausioji specialistė

Sonata Lapienienė

s.lapieniene@archyvai.lt

(8 5) 247 7854

8 669 69717

Vyriausioji specialistė

Agnė Latvėnienė

a.latveniene@archyvai.lt 

(8 5) 247 7858

8 669 83435

Vyriausioji specialistė

Zita Verbickaitė

z.verbickaite@archyvai.lt

(8 5) 247 7858

8 669 85501

Vyresnioji archyvarė

Jelena Jakštienė

 

Dokumentų saugojimo ir apskaitos skyrius

Skyriaus vedėja

Laima Matkevičiūtė

l.matkeviciute@archyvai.lt 

(8 5) 247 7850

Vyresnioji specialistė Edita Rimkė

e.rimke@archyvai.lt

(8 5) 247 7859
Vyriausioji archyvarė

Austėja Burkauskaitė

a.burkauskaite@archyvai.lt 
 (8 5) 247 7853
Vyriausiasis archyvaras

Edvin Kolba

e.kolba@archyvai.lt 
 
Vyriausiasis archyvaras

Justinas Žakauskas

j.zakauskas@archyvai.lt
(8 5) 247 7851 
Vyresnioji archyvarė

Jadvyga Dapkūnienė

j.dapkuniene@archyvai.lt

(8 5) 247 7853 
Vyresnioji archyvarė

Stanislava Peleckienė

s.peleckiene@archyvai.lt

(8 5) 247 7853

Dokumentų naudojimo skyrius

 

** Teikia informaciją asmenims apie archyve saugomus dokumentus.

*** Priima asmenis archyvo skaitykloje, registruoja juos, konsultuoja skaitytojus būtinos informacijos gavimo ir archyve saugomų dokumentų paieškos klausimais (vrva.skaitykla@archyvai.lt).

Skyriaus vedėja

Daiva Radzevičiūtė **

d.radzeviciute@archyvai.lt

(8 5) 247 7852

Vyresnioji

specialistė

Jolanta Tamašauskienė ***

j.tamasauskiene@archyvai.lt

(8 5) 247 7851

8 674 53761

Vyresnioji specialistė

Rasa Gaidamavičienė

r.gaidamaviciene@archyvai.lt

(8 5) 247 7852

Vyresnioji specialistė

Jurgita Petrovienė

j.petroviene@archyvai.lt

 8 650 33114

Vyresnioji

specialistė

Vaidilutė Sinkevičiūtė ***

v.sinkeviciute@archyvai.lt

(8 5) 247 7851

8 674 53761

Vilniaus regioninio valstybės archyvo Utenos filialas

 

Tel./Faks. (8 389) 61 896 
El. paštas utena@archyvai.lt

 

**** Teikia informaciją asmenims apie archyvo teikiamas paslaugas, archyve saugomus dokumentus, priima archyvo interesantus, jų prašymus dėl reikalingų dokumentų paieškos.

Filialo vedėjas

Gediminas Šeštokas

g.sestokas@archyvai.lt

(8 389) 61 896

Vyriausioji specialistė

Gitana Kavolėlienė

g.kavoleliene@archyvai.lt

(8 389) 61 899

8 674 54092

Vyriausioji specialistė

Ronalda Limbienė

r.limbiene@archyvai.lt

(8 389) 61 898

8 669 87360

Vyresnioji specialistė

Sigita Sadaunikienė ****

s.sadaunikiene@archyvai.lt

(8 389) 61 897

8 674 74975

Vyresnioji archyvarė

Rimanta Kriugiškienė

r.kriugiskiene@archyvai.lt

(8 389) 61 898

 

Vilniaus regioninio valstybės archyvo darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią formą vartojant lotyniškas raides (be lietuviškų simbolių): darbuotojo vardo pirma raide.pavarde@archyvai.lt .
Jei darbuotojas turi du vardus, sudarant elektroninio pašto adresą pasirenkamas jo pirmas vardas. Jei darbuotojas turi dvi pavardes, sudarant elektroninio pašto adresą pasirenkama pirmoji.

 

 _ _ _

Informaciją atnaujino: Virgilijus Morosas,
Informacija atnaujinta: 2019-07-15 11:53