Biudžetinė įstaiga, O. Milašiaus g. 23, 10102 Vilnius, tel. 8 658 89 470,
el. p. vilnius@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 193171427,
AB „Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT857300010002462326

 

Veiklos užduotys

VILNIAUS REGIONINIAM VALSTYBĖS ARCHYVUI NUSTATYTOS UŽDUOTYS

 

1. Užtikrinti Vilniaus regioninio valstybės archyvo 2021 metų veiklos plano užduočių įvykdymą.

2. Stiprinti tautinę savimonę ir bendruomeniškumą pasitelkiant Vilniaus regioniniame valstybės archyve saugomus dokumentus.

3. Didinti paslaugų visuomenei Elektroninio archyvo informacinės sistemos priemonėmis prieinamumą.

4. Didinti Nacionalinio dokumentų fondo prieinamumą, organizuojant Vilniaus regioniniame valstybės archyve saugomų nesutvarkytų dokumentų tvarkymo darbus.

5. Koordinuoti 2021-ųjų metų, paskelbtų Archyvų metais, veiklas.

 

 

DOKUMENTŲ VALDYMO PRIEŽIŪROS SKYRIUI NUSTATYTOS UŽDUOTYS

 

1. Parengti skyriaus planavimo ir atskaitomybės dokumentus.

2. Koordinuoti skyriaus 2021 metų veiklos plano įgyvendinimą.

3. Kontroliuoti dokumentų valdymą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą Vilniaus regioniniam valstybės archyvui priskirtose įstaigose.

4. Užtikrinti administracinės paslaugos „Vilniaus regioninio valstybės archyvo prižiūrimų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių atsakingų asmenų konsultavimas dokumentų valdymo ir naudojimo klausimais“ teikimą.

 

 

DOKUMENTŲ SAUGOJIMO IR APSKAITOS SKYRIUI NUSTATYTOS UŽDUOTYS

 

1. Parengti skyriaus planavimo ir atskaitomybės dokumentus.

2. Koordinuoti skyriaus 2021 metų veiklos plano įgyvendinimą.

3. Didinti Nacionalinio dokumentų fondo prieinamumą.

4. Stiprinti tautinę savimonę ir bendruomeniškumą pasitelkiant Vilniaus regioniniame valstybės archyve saugomus dokumentus.

5. Užtikrinti skyriaus įsitraukimą į 2021-ųjų metų, paskelbtų Archyvų metais, veiklas.

 

 

DOKUMENTŲ NAUDOJIMO SKYRIUI NUSTATYTOS UŽDUOTYS

 

1. Parengti skyriaus planavimo ir atskaitomybės dokumentus.

2. Koordinuoti skyriaus 2021 metų veiklos plano įgyvendinimą.

3. Užtikrinti administracinių paslaugų „Dokumentų, patvirtinančių tam tikrus juridinius faktus, išdavimas“, „Informacijos apie archyvo veiklą ir saugomus dokumentus teikimas“ teikimą.

4. Koordinuoti pasirašytų sutarčių dėl dokumentų paieškos vykdymą.

5. Užtikrinti skyriaus įsitraukimą į 2021-ųjų metų, paskelbtų Archyvų metais, veiklas.

 

 

VILNIAUS REGIONINIO VALSTYBĖS ARCHYVO UTENOS FILIALUI NUSTATYTOS UŽDUOTYS

 

1. Parengti filialo planavimo ir atskaitomybės dokumentus.

2. Koordinuoti filialo 2021 metų veiklos plano įgyvendinimą.

3. Išnagrinėti ir pateikti siūlymus dėl galimybių archyvo saugomą Nacionalinio dokumentų fondo dalį papildyti privačių juridinių ar fizinių asmenų dokumentais.

4. Stiprinti tautinę savimonę ir bendruomeniškumą pasitelkiant filiale saugomus dokumentus.

5. Didinti paslaugų visuomenei Elektroninio archyvo informacinės sistemos priemonėmis prieinamumą.

 

_ _ _ 

Informaciją atnaujino: Virgilijus Morosas,
Informacija atnaujinta: 2021-03-10 09:31