Biudžetinė įstaiga, O. Milašiaus g. 23, 10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7856,
el. p. vilnius@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 193171427,
AB „Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT857300010002462326

 

Veiklos užduotys

2019 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS

 

1. Užtikrinti naujos redakcijos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo taikymą.

2. Pateikti siūlymus dėl galimybių archyvo saugomą Nacionalinio dokumentų fondo dalį papildyti privačių juridinių ar fizinių asmenų dokumentais.

3. Užtikrinti asmenų konsultavimo Vilniaus regioninio valstybės archyvo kompetencijos dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo srityje ir įgyvendinant archyvų ir dokumentų srities valstybinį administravimą klausimais paslaugos (kaip administracinės paslaugos) teikimą.

4. Įvertinti Valstybės archyvų darbuotojų darbo apimčių apskaičiavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2018 m. birželio 21 įsakymu Nr. VE-43, taikymą teisės aktuose nustatytų dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo reikalavimų įgyvendinimo priežiūros srityje

  

_ _ _ 

Informaciją atnaujino: Virgilijus Morosas,
Informacija atnaujinta: 2019-01-24 08:40