Biudžetinė įstaiga, O. Milašiaus g. 23, 10102 Vilnius, tel. 8 658 89 470,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 193171427,
AB „Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT857300010002462326

 

Veiklos užduotys

VILNIAUS REGIONINIAM VALSTYBĖS ARCHYVUI NUSTATYTOS UŽDUOTYS

 

1. Užtikrinti Vilniaus regioninio valstybės archyvo 2022 metų veiklos plano užduočių įvykdymą.

2. Didinti paslaugų visuomenei Elektroninio archyvo informacinės sistemos priemonėmis prieinamumą.

3. Stiprinti tautinę savimonę ir bendruomeniškumą pasitelkiant Vilniaus regioniniame valstybės archyve saugomus dokumentus.

4. Taikyti Nacionalinio dokumentų fondo išsaugojimą užtikrinančias priemones.

5. Didinti Nacionalinio dokumentų fondo prieinamumą, organizuojant Vilniaus regioniniame valstybės archyve saugomų nesutvarkytų dokumentų tvarkymo darbus.

 

 

DOKUMENTŲ VALDYMO PRIEŽIŪROS SKYRIUI NUSTATYTOS UŽDUOTYS

 

1. Parengti skyriaus planavimo ir atskaitomybės dokumentus.

2. Koordinuoti skyriaus 2022 metų veiklos plano įgyvendinimą.

3. Kontroliuoti dokumentų valdymą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą Vilniaus regioniniam valstybės archyvui priskirtose įstaigose.

4. Užtikrinti konsultacijų Vilniaus regioniniam valstybės archyvui priskirtoms įstaigoms bei kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims dokumentų valdymo klausimais teikimą.

 

 

DOKUMENTŲ SAUGOJIMO IR APSKAITOS SKYRIUI NUSTATYTOS UŽDUOTYS

 

1. Koordinuoti skyriaus 2022 metų veiklos plano įgyvendinimą.

2. Didinti Nacionalinio dokumentų fondo prieinamumą, organizuojant Vilniaus regioniniame valstybės archyve saugomų nesutvarkytų dokumentų tvarkymo darbus.

3. Didinti paslaugų visuomenei Elektroninio archyvo informacinės sistemos priemonėmis prieinamumą.

4. Taikyti Nacionalinio dokumentų fondo išsaugojimą užtikrinančias priemones.

5. Stiprinti tautinę savimonę ir bendruomeniškumą pasitelkiant Vilniaus regioniniame valstybės archyve saugomus dokumentus.

 

 

DOKUMENTŲ NAUDOJIMO SKYRIUI NUSTATYTOS UŽDUOTYS

 

1. Parengti skyriaus planavimo ir atskaitomybės dokumentus.

2. Užtikrinti administracinės paslaugos „Dokumentų, patvirtinančių tam tikrus juridinius faktus, išdavimas" teikimą, informacijos apie archyve saugomus dokumentus teikimą.

3. Koordinuoti duomenų bazės „Teismai“ pildymą.

4. Koordinuoti pasirašytų sutarčių dėl dokumentų paieškos vykdymą.

5. Stiprinti tautinę savimonę, pasitelkiant Vilniaus regioniniame valstybės archyve saugomus dokumentus.

 

 

VILNIAUS REGIONINIO VALSTYBĖS ARCHYVO UTENOS FILIALUI NUSTATYTOS UŽDUOTYS

 

1. Koordinuoti filialo 2022 metų veiklos plano įgyvendinimą.

2. Didinti paslaugų visuomenei Elektroninio archyvo informacinės sistemos priemonėmis prieinamumą.

3. Taikyti Nacionalinio dokumentų fondo išsaugojimą užtikrinančias priemones.

4. Stiprinti tautinę savimonę, pasitelkiant Vilniaus regioninio valstybės archyvo Utenos filiale saugomus dokumentus.

5. Saugomų Utenos apskrities archyvo laikino saugojimo dokumentų vertės ekspertizės atlikimas.

 

_ _ _ 

Informaciją atnaujino: Virgilijus Morosas,
Informacija atnaujinta: 2022-02-22 11:39